Se alla

Det här vill Helena Gellerman arbeta för i Riksdagen

Måndag 3 september 2018

Efter 30 år i fordonsbranschen och 12 år i kommunpolitiken vill jag ta med mig min erfarenhet och arbeta i Riksdagen. Mina viktigaste frågor ser du här.

Skolan först

Jag vill se ett ökat fokus på kunskapsskolan, eftersom kunskap kan förändra en människas liv. Studiero och att lärarna ska vara lärare är de viktigaste åtgärderna. Därför behövs fler lärarassistenter. Vi måste även underlätta att man kan vidareutbilda sig.

Ny teknik ska sätta människan i centrum

Tekniken kan lösa många av våra problem, men vi måste se till att människans behov står i centrum. T ex satsa på IT inom äldreomsorgen, så att personalen får mer tid över för de äldre och att satsa på  pendeltrafiken i st f höghastighetståg till Stockholm, så att man kan lita på att tågen är i tid i vardagen.

Underlätta för småföretagarna

4 av 5 nya jobb skapas av företag med 1-50 anställda. Det är företagen som skapar förutsättningarna för vår välfärd. Vi måste förändra lagarna så det blir lättare att driva småföretag och bland annat göra trygghetssystemen lika för företagare och anställda, så man vågar satsa på sin idé.

Ja till EU

EU är för mig ett fredsprojekt i grund och botten. EU står upp mot de extrema vindarna idag. Vi kan samtidigt använda EU för att lösa problem ett enskilt land inte klarar, som klimatet, internationella brott och migrationen.

Det här vill jag göra om jag kommer in i Riksdagen i höst. Vill du också prioritera de här frågorna? Kryssa Nr. 1 Helena Gellerman till Riksdagen den 9 september.