Se alla

Helena Gellerman

Ordförande, Riksdagsledamot, Ledamot Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

62 år, civilingenjör och riksdagsledamot, Lerum

Följ Helena

Facebook

 

Bakgrund

Helena Gellerman är riksdagsledamot och sitter i Trafikutskottet. Hon är ledamot i partistyrelsen  och talesperson för klimat-, trafik– och digitaliseringsfrågor för Liberalerna. 

Helena Gellerman är civilingenjör och har bott i Göteborgsområdet i hela sitt liv. Hon är uppvuxen med politik genom mamma Kerstin Gellerman, riksdagsledamot och kommunpolitiker i Lerum, och pappa Olle Gellerman, bland annat politisk redaktör på Göteborgs-Posten och kommunpolitiker. Liberalt påbrå har hon även genom morfar Emil Lagerkvist, som var liberal politiker i Första Kammaren 1916-1919.

Helena har arbetat internationellt inom fordonssektorn i 35 år och bland annat fokuserat på självkörande bilar. Efter 12 år som fritidspolitiker i kommunpolitiken kandiderade Helena till riksdagen i valet 2018 och fick väljarnas förtroende. I riksdagen har hon arbetat med utveckling av Sveriges transportsystem samt ansvarat för Liberalernas klimatpolitik. Hon har också drivit utbildning och forskningsfrågor, bland annat utifrån det kompetensbehov som finns för att klara klimatutmaningarna. Helena har ansvarat för framtagningen av Liberalernas klimatprogram, som berör en rad olika områden som elproduktion, transporter, industri och jordbruk. I Trafikutskottet har hon drivit frågor om elektrifiering av transportsektorn och utveckling och samverkan mellan samtliga transportslag för att klara Sveriges transportbehov. 

Med sin bakgrund inom fordonsindustrin och transporter vill Helena verka för att Sverige, med speciellt fokus på Göteborgsområdet, gör rejäla satsningar på väg och järnväg, flyg och sjöfart. Inte minst att bygga fyrspår längs Sveriges värsta kapacitetsbrist, sträckan Göteborg-Alingsås. Hon vill också fortsatt driva på elektrifieringen av hela transportsektorn, så att Sverige når sina klimatmål för transporterna. För att klara omställningen krävs kunskap, kompetens och innovationsförmåga, därför kommer alltid skolan och det livslånga lärandet först.

 

Helenas viktigaste frågor

 • Skolan först och livslångt lärande. Utbildning handlar om individens möjligheter och frihet att forma sitt eget liv och utgör samtidigt basen för Sveriges konkurrenskraft. Detta är två hörnpelare i ett liberalt samhälle. Jag vill se ett ökat fokus på kunskapsskolan, eftersom kunskap kan förändra en människas liv. Studiero och att lärarna ska vara lärare är de viktigaste åtgärderna. Digitalisering och klimatomställning innebär att det livslånga lärandet står i centrum. Vi måste möjliggöra för människor att vidareutbilda sig och söka nya jobb.  
 • Fokus på arbetspendling och teknik i människans tjänst. Tekniken kan lösa många av våra problem, men vi måste se till att människans behov och integritet står i centrum. T.ex. satsa på IT inom äldreomsorgen, så att personalen får mer tid över för de äldre och att satsa på pendeltrafiken i stället för höghastighetståg till Stockholm, så att man kan lita på att tågen är i tid i vardagen. Speciellt två nya järnvägsspår på sträckan Göteborg – Alingsås och ny järnväg Göteborg – Landvetter flygplats – Borås.
 • Klimatomställning genom elektrifiering och fokus på utsläppen. Vi ska driva på övergången till elbilar och ta bort alla fossila råvaror till industrin. Den som släpper ut klimatgaser ska betala. Tiden är knapp och därför behöver staten ge stöd initialt. Vi ska satsa på laddinfrastruktur där man bor, arbetar och längs våra vägar. Det är kunskap, teknikutveckling och innovationer som ger en snabb omställning i en växande ekonomi. Företag och individer måste tjäna pengar för att ha råd att ställa om. Vi behöver dubbelt så mycket el från vattenkraft och ny sol-, vind- och ny kärnkraft.
 • Förenkla för småföretagarna. 4 av 5 nya jobb skapas av företag med 1-50 anställda. Det är företagen som skapar förutsättningarna för vår välfärd. Vi måste förändra lagarna så det blir lättare att driva småföretag och bland annat göra trygghetssystemen lika för företagare och anställda, så att fler vågar satsa på sin idé.
 • Ja till EU. EU är för mig ett fredsprojekt i grund och botten. EU står upp mot de extrema vindarna idag och står enade mot Rysslands angrepp mot Ukraina. Vi kan samtidigt använda EU för att lösa problem ett enskilt land inte klarar, som klimatet, internationella brott och migrationen.

 

Arbetlivsserfarenhet

 • Arbetat inom fordonssektorn i 35 år med fokus på utveckling för Volvo Personvagnar och trafiksäkerhet på nationella kompetenscentret SAFER på Lindholmens Science Park.
 • Ställföreträdande chef på Elektronikdivisionen på Volvo Personvagnar och projektledare inom stora europeiska forskningsprojekt med globala kontakter, främst USA, Japan och Kina.
 • Utvecklat ansvarsområdet Field Operational Tests med fokus på förarbeteende till en världsledande position tillsammans med Sveriges fordonskluster.
 • Kunskap om självkörande bilar och dess samhällskonsekvenser.
 • Internationellt erkända kunskaper inom datasäkerhet med särskild inriktning på personlig integritet.
 • Stor erfarenhet av individuella personkontakter bland annat baserat på arbete som bilförsäljare. Bland Topp 5 bilförsäljare nationellt med flera topplaceringar under tre år med många återkommande kunder.

Politisk erfarenhet

 • Riksdagsledamot och ledamot av Trafikutskottet sedan 2018.
 • Ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2019.
 • Talesperson för klimat-, trafik-, och digitaliseringsfrågor för Liberalerna.
 • Ledamot i Kommunfullmäktige i Lerum sedan 2006.
 • Presidieledamot samt ledamot i tre nämnder/beredningar inom skola, bostad och infrastruktur.
 • Gjort 14 kommunbudgetar och varit med i Liberalernas lokala förhandlingsgrupp efter valen 2006-2018.
 • Personröstad från plats 19 till 10 på den nationella listan för Liberalerna i EU-valet 2014.

Nuvarande uppdrag

 • Ledamot, Sveriges Riksdag
 • Ledamot, Trafikutskottet
 • Ledamot, Partistyrelsen
 • Talesperson för klimat-, trafik-, och digitaliseringsfrågor för Liberalerna på riksnivå
 • Ledamot, Kommunfullmäktige i Lerum
 • Ordförande Liberalerna i Lerum

 

Intervjuer

Aktuell Hållbarhet 2022-07-15 ”Vi kanske inte behöver en dramatisk omställning”

Alingsås Tidning 2022-06-12 ”Gellerman (L) lovar järnvägssatsning med borgerlig regering”

Podden Spännande Möten 2019-08-21 ”Helena Gellerman, från bilsäljare till riksdagsledamot”

Göteborgs-Posten 2019-05-24 ”Kvinnokamp och kravaller banade väg för demokratin i Sverige”

Göteborgs-Posten 2018-11-07 ”Vi kan inte sitta i baksätet och köra”

Debattartiklar

Altinget 2022-04-06 ”Skenande kostnader för infrastrukturen måste få ett slut”

Svenska Dagbladet 2021-10-23 ”Byt regering och satsa stort på CCS-teknik”

Göteborgs-Posten 2021-06-05 ”Sverige behöver ytterligare ett dubbelspår Göteborg-Alingsås”

Göteborgs-Posten 2021-03-18 ”Bygg ut vägnätet – för att rädda liv och skapa arbeten”

Expressen 2019-10-28 ”Vi ska bekämpa utsläppen – inte bilismen”

Svenska Dagbladet 2019-01-02 ”Effektbristen börjar bli akut i vissa städer”

Svenska Dagbladet 2018-12-05 ”Låt SOS Alarm hitta nödställda automatiskt”

Artiklar

Dagens Industri 2021-11-29 ”MP tar strid – vill stoppa sänkta drivmedelsskatter”

Dagens Industri 2021-10-13 ”Riksdagsledamöter kräver lagändring kring elsparkcyklarna – ’ökat tryck'”

Dagens Industri 2021-06-02 ”Så ställer sig partierna till förslaget om bensinförbud”

Aftonbladet 2021-04-29 ”Riksdagen: Var god dröj med Brommaslut”

Expressen 2021-04-21 ”Stenhårda kritiken mot förslaget: ’Katastrof'”

Expressen 2021-03-18 ”Partiernas besked om inrikesflygets framtid”

Dagens Industri 2020-02-14 ”Liberalernas besked: Fasa ut bonus malus till 2025”

Expressen 2019-09-07 ”Liberalerna får igenom klimatkravet om elvägar”

Göteborgs-Posten 2018-11-08 ”Så ska robotarna komma in i vardagen”

Motioner, urval

Liberalernas drivmedelsmotion 2021/22:4751 ”Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023”

Liberalernas klimatmotion 2021/22:4199 ”Liberal klimatpolitik – omställning i en växande ekonomi”

Liberalernas energimotion 2020/21:3679 ”Liberal klimatpolitik – nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi”

Liberalernas infrastrukturmotion 2021/22:3394 ”Liberal infrastrukturpolitik för framtiden”

Liberalernas digitaliseringsmotion 2021/22:3378 ”Liberal digitaliseringspolitik för Sverige”

Motion 2021/22:2349 ”Skydd av människors privatliv vid datainsamling”

Motion 2021/22:2294 ”Sveriges nyföretagaranda”

Motion 2021/22:2291 ”Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna”

Liberalernas trafiksäkerhetsmotion 2020/21:3265 ”Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens och enhetliga bedömningsregler för en ökad trafiksäkerhet”

Liberalernas elektrifieringsmotion 2020/21:3245 ”Liberal politik för elektrifiering av transportsektorn”

Liberalernas digitaliseringsmotion 2020/21:3243 ”Liberal digitaliseringspolitik för Sverige”

Liberalernas infrastrukturmotion 2020/21:3235 ”Liberal infrastrukturpolitik för framtiden”

Liberalernas företagsmotion 2019/20:3358 ”Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige”

Liberalernas klimatmotion 2019/20:3351 ”Liberal politik för klimatet”

Liberalernas infrastrukturmotion 2019/20:2746 ”Liberal infrastruktur för en hållbar framtid”

Liberalernas trafiksäkerhetsmotion 2019/20:2738 ”Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet”

Liberalernas skolmotion 2019/20:2056 ”En skola för kunskap”

Liberalernas klimatmotion 2019/20:2055 ”Liberal politik för ett starkare Europasamarbete”

Liberalernas digitaliseringsmotion 2018/19:2043 ”Liberal digitaliseringspolitik”

 

Kontaktuppgifter

...