Se alla

En lärande förskola

Kunskap tidigt i livet

Inget är viktigare än en bra start i livet. En bra start ökar dina möjligheter att lyckas senare i livet, oavsett vilken bakgrund du har. I förskolan ska barnen erbjudas en trygg omsorg samtidigt som lärandet ska stimuleras.

Även om förskolan inte ska vara någon skola så ska det finnas ett tydligt lärandeperspektiv. Det betyder bland annat att alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare, som har det pedagogiska ansvaret. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Målet är att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan och börjar i förskoleklass.

Alla barn ska tillåtas att utvecklas som de vill, oavsett bakgrund eller könsstereotyper. Därför ska personalen i förskolan arbeta aktivt med genuspedagogik.

I Lerums kommun finns idag en mobil förskolebuss. Den bidrar med nya pedagogiska möjligheter samtidigt som den minskar antalet barn på plats i förskolan. Barnen älskar sin förskolebuss och både personal och föräldrar är positiva till den. Liberalerna vill ge fler barn och förskollärare chansen att stimulera sin nyfikenhet och lära i nya miljöer.

Att ha grundläggande kunskaper i programmering bidrar till förståelsen för hur all digital teknik och inte minst hela internet fungerar och är uppbyggt. Vi vill att ”digital slöjd” (d.v.s. IT och datorkunskap) ska ha en naturlig plats i förskolan.

 

Liberalernas förslag

  • Ge förskollärare chansen att göra karriär. Inför försteförskollärartjänster med 5000 kr mer i månadslön.
  • Fler mobila förskolebussar.
  • Inför ämnet “digital slöjd” i förskola och grundskola. Framtiden är digital.