Även om förskolan inte ska vara någon skola så ska det finnas ett tydligt lärandeperspektiv. Det betyder bland annat att alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare, som har det pedagogiska ansvaret. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Målet är att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan och börjar i förskoleklass.

Alla barn ska tillåtas att utvecklas som de vill, oavsett bakgrund eller könsstereotyper. Därför ska personalen i förskolan arbeta aktivt med genuspedagogik.

I Lerums kommun finns idag en mobil förskolebuss. Den bidrar med nya pedagogiska möjligheter samtidigt som den minskar antalet barn på plats i förskolan. Barnen älskar sin förskolebuss och både personal och föräldrar är positiva till den. Liberalerna vill ge fler barn och förskollärare chansen att stimulera sin nyfikenhet och lära i nya miljöer.

Att ha grundläggande kunskaper i programmering bidrar till förståelsen för hur all digital teknik och inte minst hela internet fungerar och är uppbyggt. Vi vill att “digital slöjd” (d.v.s. IT och datorkunskap) ska ha en naturlig plats i förskolan.

 

Liberalernas förslag

  • Ge förskollärare chansen att göra karriär. Inför försteförskollärartjänster med 5000 kr mer i månadslön.
  • Fler mobila förskolebussar.
  • Inför ämnet “digital slöjd” i förskola och grundskola. Framtiden är digital.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.