Se alla

En lärande förskola

Kunskap tidigt i livet

Inget är viktigare än en bra start i livet. En bra start ökar dina möjligheter att lyckas senare i livet, oavsett vilken bakgrund du har. I förskolan ska barnen erbjudas en trygg omsorg samtidigt som lärandet ska stimuleras.

Det bor många barn i Lerums kommun. I hela kommunen finns det förskolor av hög kvalitet där barnen leker, lär och växer. Barnen möts av god pedagogik och trygg omsorg. Även om förskolan inte är en del av grundskolan, är det viktigt med ett lärandeperspektiv och framför allt när det gäller barnens språkutveckling. Det gäller inte minst barn med utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål.