Se alla

En riktigt bra skola

Ger möjligheten att välja själv

För liberaler är en bra skola bästa sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Vi älskar kunskap, eftersom det är den bästa biljetten till ett liv som man styr över själv.

Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap och mer administrativt stöd av t.ex. lärarassistenter.

För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Många elever och lärare anser att de ständigt blir störda på lektionerna och kan inte koncentrera sig på undervisningen. Bristen på studiero påverkar undervisningen mest för de elever som behöver en tydlig struktur och stort stöd. Mobiler är fantastiska, men varenda människa som suttit på ett möte vet att den smarta telefonen är riktigt dum för koncentrationen. Därför vill vi ha mobilfria klassrum.

Elever är individer. Det innebär att vissa elever behöver mer stöd, medan andra behöver utmaningar. Alla ska få det stöd de behöver, oavsett om det är fler timmar i klassrummet eller svårare uppgifter för att nå sin fulla potential. För att veta att eleverna får rätt stöd behövs det god kommunikation mellan lärare och föräldrar/vårdnadshavare.

Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan eller jobbet. Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. Vi ska inte straffa den som redan är utsatt. Istället är det mobbaren som ska flyttas, så att andra slipper kränkningar. Mobbning är mer än en konflikt, det är ett övergrepp och ska behandlas som det brott det faktiskt är.

Att ha grundläggande kunskaper i programmering bidrar till förståelsen för hur all digital teknik och inte minst hela internet fungerar och är uppbyggt. Vi vill att ”digital slöjd” (d.v.s. IT och datorkunskap) ska ha en naturlig plats i skolan.

 

Liberalernas förslag

 • Anställ lärarassistenter som kan avlasta lärarna. Lärare ska var lärare.
 • Lärare är ledare. Lärarna ska erbjudas ledarutbildning.
 • Utveckla dialogen mellan skola och föräldrar/vårdnadshavare. Tydliggör vem som ansvarar för vad.
 • Säkerställ att det finns tillräckligt och rätt stöd till elever med särskilda behov.
 • Säkerställ att det finns nya och tillräckliga utmaningar för de elever som behöver det.
 • Mobilfria klassrum för mer studiero.
 • Minska frånvaron. Den som är närvarande lär sig mer.
 • Flytta på elever som mobbar. Nolltolerans mot mobbning både i skolan och på nätet.
 • Fler friskolor i kommunen. För att konkurrens och valfrihet utvecklar skolan.
 • Alla skolor behöver inte var lika. Skolorna kan ha olika struktur; F-9 eller F-6/7-9.
 • Inför ämnet ”digital slöjd” i skolan. Framtiden är digital.