Se alla

En riktigt bra skola

Ger möjligheten att välja själv

För liberaler är en bra skola bästa sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Vi älskar kunskap, eftersom det är den bästa biljetten till ett liv som man styr över själv.

Skolorna i Lerums kommun ska vara platser där varje elev får förutsättningar att lyckas. Det gäller hela vägen från förskola till Vuxenutbildningen. Utbildning och kunskap är bästa biljetten till ett liv som du styr över själv och en chans att förverkliga dina drömmar. Utbildning och kunskap är dessutom grundstenar i vår liberala demokrati och därför något som måste prioriteras. Liberalerna står för kunskap och vi värnar lärarnas kunskapsuppdrag. För oss kommer skolan först.

Vi har väldigt bra skolor i Lerums kommun, men vi vet att de kan ännu bättre. Fler elever ska gå ut skolan med godkända betyg och fler elever ska göra det med höga betyg. Elever som halkar efter ska få stöd och elever som kan gå före ska få fler utmaningar.Att ge alla barn och unga tillgång till en trygg miljö som stimulerar deras intellekt, nyfikenhet och vetgirighet är vår skyldighet. Skolan ska ge alla elever tillgång till ny kunskap och nya perspektiv. På så sätt kan skolan bidra till att alla barn och unga ser vilka möjligheter de har. Kunskap är egenmakt, och egenmakt inger hopp – alla ska känna att de kan ta sig någonstans med hjälp av skolan.Det finns ingen genväg till kunskap. Det behövs tid och skickliga pedagoger. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och att eleverna ska ha tillgång till fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och undervisningen ska anpassas efter elevensbehov. Vi vill uppmuntra fler elever att delta i spetsutbildningar eller lovundervisning och det ska bli mindre dramatiskt att gå om en årskurs om det behövs.