Se alla

Företag och företagande

Utan ett levande näringsliv stannar Lerums kommun

Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Alla ska kunna försörja sig själva. Därför ska kommunen samarbeta med civilsamhälle och företag för att underlätta för människor att starta och driva företag.För att ta till vara på den drivkraft och kompetens som finns hos personalen ska självklart även kommunen vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi vill också att arbetsmarknaden ska vara en bärande del av en effektiv integration. Vi vill se fler privata och idéburna utförare inom vård, omsorg och skola. Det ökar valfriheten för den enskilde medborgaren.

Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden. Dina drömmar ska inte stoppas av onödig byråkrati. Liberalerna vill göra det enklare för dig att starta och driva ditt eget företag.

I Lerums kommun vill vi fortsätta att utveckla ett hållbart och differentierat näringsliv och öka nyföretagandet. Den kommunala servicen ska vara enkel och tillgänglig för företagen och det ska finnas en tydlig struktur för kommunikation och nätverkande mellan de lokala företagen och mellan kommunen och företagen. Därför vill vi se ett samarbete mellan kommunen och föreningar som SmåföretagAkademin, Företagarna, Företagsföreningen i Lerums kommun, Vuxenskolan och NyföretagarCentrum.