Se alla

Företagare

Utan ett levande näringsliv stannar Lerums kommun

Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden. Dina drömmar ska inte stoppas av onödig byråkrati. Liberalerna vill göra det enklare för dig att starta och driva ditt eget företag.

I Lerums kommun vill vi fortsätta att utveckla ett hållbart och differentierat näringsliv och öka nyföretagandet. Den kommunala servicen ska vara enkel och tillgänglig för företagen och det ska finnas en tydlig struktur för kommunikation och nätverkande mellan de lokala företagen och mellan kommunen och företagen. Därför vill vi se ett samarbete mellan kommunen och föreningar som SmåföretagAkademin, Företagarna, FFLK, Vuxenskolan och NyföretagarCentrum.

Liberalerna vill se fler privata och idéburna utförare inom vård, omsorg och skola. Det ökar valfriheten för den enskilde medborgaren.

 

Liberalernas förslag

  • Underlätta för privata företag och idéburna organisationer att driva verksamhet inom vård, omsorg och skola.
  • De lokala företagen är en motor på arbetsmarknaden i Lerums kommun. Kommunen ska samverka och underlätta för dem att erbjuda jobb till nyanlända.
  • Stimulera entreprenörskap bland ungdomar genom t.ex. projekt som sommarlovsentreprenör, där ungdomar får lära sig att driva ett eget företag.
  • Utveckla samverkan mellan kommunen och föreningar inom näringslivet.