Se alla

Fritid! Idrott! Föreningar!

För en kommun i rörelse

Alla ska kunna motionera och idrotta, för att ha roligt och må bra. Det ska gälla oavsett var du kommer ifrån och hur mycket pengar du har. I Lerum ska alla kunna motionera och idrotta utifrån sina egna förutsättningar.

De kommunala verksamheter som satsar på idrott, rörelse och motion ska uppmuntras. Det gäller såväl skolor som särskilda boenden. Vi har ett fantastiskt idrotts- och föreningsliv i Lerums kommun, som ska stödjas på olika sätt.

Idrott, lek och rörelse är viktigt för alla, inte bara för dem som vill och kan elitsatsa. Idrottsrörelsen bör erbjuda verksamhet också för dem som inte vill tävla. Det är även viktigt att idrottsanläggningar anpassas för personer med funktionsnedsättningar så att alla kan vara en del av idrotten – både som publik och som aktiva.

Lerum är en av de hästtätaste kommunerna i landet. Därför vill vi att Lerum ska erbjuda flera sorters anläggningar för hästsporten. Vi vill börja med en terrängbana på Nääs, som alla Lerums ryttare kan använda sig av. Tennishallen vid Aspen är omtyckt och används av många entusiaster. Därför vill vi bygga en ny, för att ersätta den befintliga.

Vi äter sämre och rör oss mindre och livsstilssjukdomarna ökar. Det är mycket oroande både ur ett folkhälsoperspektiv och för den enskilde individen. Vi måste kraftsamla för att ge alla möjligheter att röra på sig och idrotta, oavsett bakgrund eller hur mycket pengar man har. Elever som idrottar presterar också generellt bättre i teoretiska ämnen än de som inte motionerar. Därför vill vi uppmuntra skolorna i kommunen att öka antalet idrottstimmar.

 

Liberalernas förslag

  • Bygg en ny tennishall, för att ersätta befintlig.
  • Bygg en ny terrängbana på Nääs för alla ryttare i kommunen.
  • Föreningsbidrag ska fördelas jämlikt mellan flickor och pojkar.
  • Säkerställ att det finns en variation av olika fritidsaktiviteter och träningsmöjligheter hos olika utförare av fritids- och idrottsaktiviteter.
  • Uppmuntra skolorna att öka antalet idrottstimmar.
  • Ungdomar från årskurs 7 och fram tills gymnasiet är slut ska ha fri kollektivtrafik i hela GR-området.
  • Förläng giltigheten på fritidskort till senare på kvällen.
  • Erbjud öppet wi-fi i hela kommunen.
  • Laddningsplatser för mobiler i alla kommundelar.
  • Uppmuntra ett föreningsliv inriktat på e-sport.