Se alla

Hållbar ekonomi

Som är långsiktig och möjliggör satsningar

Att få jobba och ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är också när människor jobbar och betalar skatt som vi får råd med välfärd av hög kvalitet.

En kommunal ekonomi har likheter med en hushållskassa. Pengarna ska räcka till mycket och måste hanteras ansvarsfullt. Genom bra planering och uppföljning skapas möjligheter att göra de nödvändiga satsningar som krävs på lång sikt, inte minst nya skolor och en robust infrastruktur. Vår målsättning är att utveckla kommunen så att invånarna får fler valmöjligheter när det gäller skolor, omsorg och bostäder. Ekonomin är inte målet i sig, utan möjliggöraren för att ge individen en möjlighet att göra de val som passar henne eller honom bäst. Därför är en ansvarsfull hantering av ekonomin i fokus för oss