Se alla

Integration

Genom språk och arbete

En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Både den som har vuxit upp här och den som har flyttat till Sverige från ett annat land ska kunna bestämma över sitt liv och drömma sina egna drömmar.

Idag ser vi ett fruktansvärt slöseri med människors kraft, när personer som vill försörja sig själva och vara med och bidra, aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället på riktigt. Liberal integrationspolitik bygger på att varenda människa behövs. Det behövs en liberal integrationspolitik som ger människor fler möjligheter och som samtidigt ställer tydliga krav.

Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Vi vill se ett aktivt samarbete mellan kommunen och t.ex. NyföretagarCentrum, Drivhuset och civilsamhället, för att underlätta för människor att försörja sig genom att starta och driva företag.

Att kunna svenska är en biljett in i det svenska samhället. Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. Vi är stolta över att Svenska för invandrare (SFI) i Lerum är ett föredöme för andra kommuner. Lärarna anpassar sitt arbetssätt och arbetsformerna utifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar och mål. Det gillar vi liberaler, eftersom det i slutändan handlar om frihet och självbestämmande. Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Vi vill att även barn ska få samma frihet i Sverige som de som går på SFI. Därför vill vi stödja barns språkinlärning redan i förskoleklass.

Att prata och interagera med andra är det bästa receptet för att skapa gemenskap. Att träffa svenskar är det bästa sättet att ta del av och komma in i det svenska samhället. Därför vill vi att hälften av lägenheterna i varje bostadshus som tas fram för att skapa bostäder för nyanlända ska fördelas på den ordinarie bostadsmarknaden.

 

Liberalernas förslag

  • Kommunen ska aktivt samarbeta med t.ex. NyföretagarCentrum, Drivhuset och civilsamhället.
  • Lärlingsutbildningar i samarbete med företag.
  • Inga offentliga medel får användas till att främja odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.
  • Skolorna i Lerum ska fortsätta sitt arbete för att ge barn och unga relevant samhällsinformation. Nyanlända unga måste få ta del av skolans sexual- och samlevnadsundervisning.
  • Förskolans betydelse för barns utveckling, inte minst språkträning för nyanlända barn, är central. Förskolan ska ges goda möjligheter att stödja språkinlärning.
  • Hälften av bostäderna som skapas för nyanlända ska fördelas på den ordinarie bostadsmarknaden.