Se alla

Integration

Genom språk och arbete

En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Både den som har vuxit upp här och den som har flyttat till Sverige från ett annat land ska kunna bestämma över sitt liv och drömma sina egna drömmar.

En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Den övertygelsen ligger bakom liberalers engagemang för bättre integration. Både den som flyttat till Sverige från ett annat land och den som har vuxit upp här, ska kunna bestämma över sitt liv och drömma sina egna drömmar.

Integrationspolitiken måste bygga på tydliga förväntningar på att alla som kan lära sig svenska också gör det, men när tolkning behövs ska det ges.

Flickor och kvinnors demokratiska delaktighet och åtnjutandet av grundläggande fri- och rättigheter måste stärkas. Det kan handla om entreprenörskap, arbete mot våld mot kvinnor, idrott och andra former av föreningsliv.

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få del av rätten att bestämma över sin egen framtid. Det handlar om saker som tagits för självklara i vårt samhälle men som förblivit oåtkomliga för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och gruppens heder är överordnad individens frihet