Se alla

Liberal kulturpolitik

Tanken och ordets frihet

Kulturen skall ge möjlighet till kunskap och personlig utveckling, skapa förutsättningar för frihet, förståelse och också förmåga att ifrågasätta och påverka. Det är viktiga faktorer för demokrati och yttrandefrihet.

Ett liberalt samhälle förutsätter tankefrihet. Varje människa har rätt att fritt och öppet uttrycka sin åsikt, bilda opinion för den och försöka övertyga andra, uttrycka sig konstnärligt och söka ny kunskap. När människor tar del av kulturens alla uttrycksformer föds inspiration, kreativitet och nya idéer. Därför vill vi att Lerum ska ha ett kulturhus. Det ska fungera som invånarnas vardagsrum.

Det liberala samhället bärs upp av individer i gemenskap. Det måste alltid vara den enskilda människan som avgör vilka gemenskaper man vill tillhöra och känna delaktighet med. Tradition och kulturell bakgrund kan vara viktiga identitetsskapare, men får aldrig bli en förevändning för att förneka en människa valmöjligheter eller begränsa hennes livschanser.

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Kulturpolitiken ska gynna kvalitet, men ska inte lägga sig i innehållet i kulturen. Det är inte politikers uppgift att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning.

 

Liberalernas förslag

  • Bygg ett kulturhus som ger stöd och utveckling till kulturlivet i hela Lerums kommun.
  • Säkerställ att det finns bra allmänna lokaler för kultur, föreningsliv och ungdomar i hela kommunen.
  • Utveckla biblioteken! Biblioteken ska var mötesplatser med ett varierat kulturutbud och aktiviteter, och öka tillgängligheten med hjälp av ny teknik.
  • Alla elever i skolan ska läsa svenska och internationella skönlitterära klassiker.
  • Stärk vården av våra unika kulturmiljöer. Antikvarisk kompetens ska finnas inom samhällsplaneringen.
  • Öka samverkan med Byggnadsvård Nääs.
  • Kulturskolan ska ha fungerande lokaler och resurser att driva verksamhet med både bredd och spets.
  • Skapa en tydligare plattform för kulturen i den politiska organisationen.
  • Kulturen ska ha större plats inom kommunens samtliga verksamheter; äldreomsorg, skola, förskola, samhällsplanering och näringslivsutveckling.