Se alla

kultur

Tanken och ordets frihet

Kulturen skall ge möjlighet till kunskap och personlig utveckling, skapa förutsättningar för frihet, förståelse och också förmåga att ifrågasätta och påverka. Det är viktiga faktorer för demokrati och yttrandefrihet.

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Kulturpolitiken ska gynna kvalitet, men ska inte lägga sig i innehållet i kulturen. Målen för kulturpolitiken bör utgå från frihet, mångfald och kvalitet.

Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra kulturella uttryck som ibland underhåller, ibland tydliggör, ibland förklarar och ibland provocerar eller utmanar. En liberal kulturpolitik är en garant för kulturell mångfald och samtidigt som kulturarvet hålls levande. Principen om armlängds avstånd ska gälla och säkras, det vill säga att det är kulturskapare som fattar de konstnärliga besluten, inte politiker.

När människor tar del av kulturens alla uttrycksformer föds inspiration, kreativitet och nya idéer. Därför har vi liberaler velat att Lerum ska ha ett kulturhus under flera år. Nu är det äntligen på gång, men enligt prognosen kommer det inte att stå klart förrän tidigast 2034. Så länge kan inte kulturen vänta, därför föreslår vi att vi instiftar ett eller flera mindre temporära kulturrum i kommunen, tills Kulturhuset står klart.

Kulturen ska ha större plats inom kommunens samtliga verksamheter; äldreomsorg, skola, förskola, samhällsplanering och näringslivsutveckling. Skolan ska vara en plats där initiativ kring musik och drama uppmuntras. Skolteater eller körer bidrar till elevers intresse och kreativitet och skapar bidrar samtidigt med positivt klimat på skolan. Besök av teater- och musikgrupper ska vara en naturlig del av skolans arbete.Biblioteken ska var mötesplatser med ett varierat kulturutbud och aktiviteter, och öka tillgängligheten med hjälp av ny teknik. Kommunen ska också stötta Kulturskolan i arbetet för att bli ett attraktivt val för de som vill utöva kultur på fritiden