Se alla

Liberala förslag

För ökad valfrihet och fler möjligheter i Lerums kommun

Inför mandatperioden har Liberalerna i Lerums kommun arbetat fram en liberal plattform och en lista med prioriteringar som vi vill arbeta för i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och beredningar de kommande åren. Nedan ser ni några av de prioriterade förslagen som vi kommer driva under kommande mandatperiod. Under respektive område hittar du mer information. Du är också mer än välkomna att kontakta oss för eventuella frågor eller funderingar.

Mer lugn och ro i klassrummen.

Mer idrott och rörelse på schemat.

Vi behöver en mångfald av skolor. En del större, och en del mindre. En del F-6 och 7-9, andra F-9.

Senior- eller trygghetsboenden ska finnas i alla kommundelar.

Rehabbassäng ska finnas på alla äldreboenden.

Utveckla samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, föreningar och näringslivet i våra tätorter med fokus på levande centrum.

Bygg ett resecentrum vid Lerum station med kontorshotell, biblioteksfilial och rum för kulturskolan. Det ska vara kvällsöppet och byggas parkeringsplatser på taket.

Järnvägen mellan Göteborg och Alingsås ska utökas till fyra spår.

Din elbil ska kunna laddas vid offentligägda bostadshus, offentliga arbetsplatser och kommunens allmänna parkeringar.

Kommunen ska anpassas så att vi klarar att stå emot effekter av klimatförändringar inte minst skyfall

Mer kultur nu! Temporära kulturrum runtom i kommunen och skynda på bygget av ett nytt kulturhus!

Inför fler typer av karriärtjänster i skolan och ha fler karriärsteg med högre lön inom förskola, skola och socialtjänst

Södra Floda behöver expandera! 

Snabba på processen kring byggandet av bostäder.

Bygg ett nytt trafikmot i Lerums centrum och låt området vid Jeriko bevaras och skyddas från exploatering.

Rusta upp Vattenpalatset och bygg ytterligare en simhall, på en annan plats i kommunen.

Anställ en stadsarkitekt för att bygga vackert, klimatsmart och i harmoni med naturen och kulturhistorien.

Satsa på utemiljöerna vid skolor och förskolor.

Friskolor ska inte generera vinst på bekostnad av kvalitet och kunskapsresultat.

Socialtjänsten ska ha kvällsöppet så att den finns där när du behöver den. 

Hemtjänsten ska ha team om max 12 personer under en tvåveckorsperiod.

Parkslide måste bort för att värna om den biologiska mångfalden.

Ingen får utsättas för förtryck eller våld av hedersskäl. Säkerställ att alla elever vet detta och informera alla elever om deras rättigheter.