De politiker som är valda att styra kommunen ska göra det på ett transparent sätt. Som invånare ska du kunna identifiera ansvar och arbetsuppgifter, och se en koppling mellan budget och resultat.

Liberalerna vill ha en politisk organisation där ett stort antal politiker kan påverka de beslut som fattas. Det möjliggör en ökad kontakt mellan dig och beslutande politiker och det underlättar för dig om du vill var delaktig i de politiska beslut som fattas.

Dialog om framtidsfrågor är viktigt, men ännu viktigare är diskussionen om större förändringar i närtid. Invånarna ska involveras tidigt i processen vid förändringar i närmiljön och förslag ska visualiseras på ett realistiskt sätt för att underlätta förståelsen av förändringen för berörda och därmed möjligheten att påverka.

 

Liberalernas förslag

  • Inför en ny politisk organisation där fler politiker är inblandade i de politiska besluten.
  • Öka medborgarnas möjligheter att påverka de politiska besluten.
  • Förenkla för invånarna att vara delaktiga i förändringar i närmiljön.
  • De kommunala välfärdstjänsterna ska utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.