Se alla

Liberalt ledarskap

Genom ökat inflytande för både invånare och politiker

Det är invånarna i Lerums kommun som “äger” Lerums kommun. Som invånare ska du på ett enkelt sätt förstå och ha inflytande över de beslut som påverkar dig. Du ska erbjudas valmöjligheter och du ska få det stöd och den service du behöver.

De politiker som är valda att styra kommunen ska göra det på ett transparent sätt. Som invånare ska du kunna identifiera ansvar och arbetsuppgifter, och se en koppling mellan budget och resultat.

Liberalerna vill ha en politisk organisation där ett stort antal politiker kan påverka de beslut som fattas. Det möjliggör en ökad kontakt mellan dig och beslutande politiker och det underlättar för dig om du vill var delaktig i de politiska beslut som fattas.

Dialog om framtidsfrågor är viktigt, men ännu viktigare är diskussionen om större förändringar i närtid. Invånarna ska involveras tidigt i processen vid förändringar i närmiljön och förslag ska visualiseras på ett realistiskt sätt för att underlätta förståelsen av förändringen för berörda och därmed möjligheten att påverka.