Se alla

Personal

Släpp loss kompetensen!

Lerums kommun har ca. 2 750 fantastiska medarbetare, som vill förbättra och utveckla den verksamhet de arbetar i. Den drivkraften och den kompetensen vill vi ta tillvara ännu bättre. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.

Lerums kommun har ca 2 750 fantastiska medarbetare. Den kompetensen, drivkraften och kreativiteten vill vi ta tillvara ännu bättre. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser. Den enskilde medarbetaren ska ges ett stort egenansvar att i den egna arbetsgruppen forma sina arbetsvillkor.

Människor byter oftare arbetsplats idag än tidigare. Att medarbetare söker utveckling genom nya arbetsuppgifter är i grunden positivt och därför måste verksamheterna organisera strukturer som gör att ny personal introduceras på ett bra sätt. Varje arbetsplats ska utveckla ett klimat där kreativitet och idéutveckling står i fokus och där detta kan premieras på olika sätt. Det är av vikt att medarbetare och chefer närmast verksamheternas brukare har ansvar och befogenheter att organisera, planera och utföra arbetet utifrån verksamheternas olika förutsättningar.

Kompetensutveckling är en nyckelfråga i en professionell organisation som Lerums kommun. Lerums kommun ska ha en samlad strategi för kompetensutveckling och fastställa ett inriktningsmål för hur mycket resurser som bör avsättas.

Vi vill införa kombinationstjänster mellan sjukvård/primärvård/hemsjukvård för att skapa bättre samverkan och högre patientsäkerhet. Genom att exempelvis arbeta några månader i taget på varje ställe skapas förståelse för varandras organisationer och arbetssituation.

Ett bra ledarskap i en organisation är en nyckelfråga för att nå framgång och uppsatta mål i verksamheterna. Det är särskilt viktigt att de som väljer att ta ett chefskap i organisationen ges kontinuerlig kompetensutveckling som ledare, men också att det finns relevanta nätverk för dem med andra kollegor i ett ofta ensamt arbete som chef