Se alla

Samhällsbyggnad

Blandade boendeformer och fler mötesplatser

Som liberaler värnar vi individens frihet. Det gäller även val av bostad. Vi vill att du ska kunna välja hur och var i Lerum du ska bo.

Liberalerna tycker att det ska finnas en mer blandad bebyggelse just för att du ska kunna välja både var och hur du ska bo. Villor och radhus ska blandas med bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, bostäder för ungdomar eller andra upplåtelseformer. Inte minst behöver vi utöka utbudet av små bostäder i kommunen.

Det är efterfrågan som ska styra var nybyggnation ska ske, men förtätning ska i första hand ske i tätorterna och längst kollektivtrafikstråken. Centrumnära förtätningar ska innehålla seniorboenden och bostäder som är attraktiva för unga. Liberalerna ser gärna nya bostadsområden av ”Uddaredskaraktär”, där man kan söka sitt första småhus eller radhus. Barnvänliga områden där tillgång till naturen är viktigare än en stor tomt. Vi tror t.ex. att marken där kraftledningarna står i Gråbo kan användas till något bättre. Därför vill vi gräva ner ledningarna.

Vi vill att kommunens ska ha levande centrum i Lerum, Floda och Gråbo och utvecklingen bör ske genom mer samverkan mellan privat och offentlig sektor enligt den BID-modell (Business Improvement District) som tillämpas i Floda. Framför allt Lerums centrum behöver utvecklas för att locka småföretag och handlare att etablera sig. Vi vill att det skapas attraktiva torgytor för serveringar och varustånd och andra mötesplatser som parker för lek och rekreation för alla invånare och åldersgrupper. Ett attraktivt kulturhus skulle bli en naturlig och viktig mötesplats i Lerums centrum. För att locka kunder till torget ska tågstationen och det kommande ”Resecentrum” byggas ihop med torget på ett attraktivt sätt.

Liberalerna vill anpassa befintlig infrastruktur till att passa framtiden transportmedel och säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för cyklar och bilar i kommunens tätorter. Tillgång till parkeringar vid nybyggnation av flerfamiljsbostäder kan variera beroende på läge och behov. En större pendelparkering bör byggas i Stenkullen och hela kommunen ska knytas ihop genom att bygga ut cykelstråken vid t.ex. Nääs, Tollered och mot Partille.

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. Både kvinnor och män ska känna sig trygga i Lerums kommun. Vi vill att trygghetsvandringar ska genomföras i befintliga bostadsområden och nybyggnation.

 

Liberalernas förslag

 • Bygg bostäder med varierande storlek och ägandeformer.
 • Nya bostäder ska harmoniera och passa in med naturen och med befintlig bebyggelse.
 • Bygg billiga bostäder för ungdomar ovanpå kommunens verksamhetslokaler, t.ex. förskolor.
 • Bygg studentlägenheter och bostäder för ungdomar på gamla Statoil-tomten.
 • Gräv ner kraftledningarna i Gråbo.
 • Kommunen ska ha tre levande centra och samverkan mellan offentliga och privata aktörer ska utvecklas med hjälp av BID-metoden (Business Improvement District).
 • Attraktiva torgytor och mötesplatser ska skapas, t.ex. ett kulturhus i Lerum.
 • Bygg en ny avfart till Lerum Centrum.
 • Sälj kommunens kommersiella lokaler.
 • Bygg en infrastruktur som passar morgondagens transportmedel.
 • Säkerställa att det byggs tillräckligt med parkeringar enligt den efterfrågan som finns.
 • Bygg ut cykelstråken.
 • Trygghetsvandringar ska genomföras i befintliga bostadsområden och nybyggnation.