Se alla

Stöd och omsorg

När du behöver det

Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. Vi liberaler vill riva hinder så att alla kan bli sitt bästa jag. Det gäller även dig som har en funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd.

Du har rätt att leva ett värdigt och fullt liv. Du ska ges förutsättningar för att kunna bli ditt bästa jag och få rätt förutsättningar att leva ett gott liv även om du blir sjuk, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd. Du ska kunna leva livet hela livet.Vi tror att du mår bäst av att själv välja hur du ska leva ditt liv. Man ska kunna välja boende, omsorg, vård och service. Vi vill därför satsa på tidiga och förebyggande åtgärder för att motverka både fysisk och psykisk ohälsa. Liberalerna bekämpar all form av ålderism och åldersdiskriminering. Äldre behandlas idag oftasom ett kollektiv och inte som enskilda individer. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. För oss är det en självklarhet att det är du som ska få bestämma över din vardag och omsorg. De digitala hjälpmedlen utvecklas i raketfart. Vi vill satsa mer på digitala hjälpmedel som ökar individens frihet och självständighet och som underlättar för personalen. Kan vi frigöra tid från personalen innebär det mer tid för socialt umgänge.Få tycker om att äta i ensamhet. För många innebär det en näringsfattig smörgås till middag i stället för ett varmt mål mat. Vi vill införa ”måltidsvänner” i äldreomsorgen, både för att uppmuntra ett hälsosamt näringsintag och för att ge de äldre ett socialt möte i vardagen. Drygt 1,3 miljoner svenskar vårdar en närstående. Det kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Därför vill vi att varje person som vårdar en närstående ska få det stöd som den enskilde individen behöver. För att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen, måste skolan få stöd från socialtjänsten. Därför bör socialtjänsten få tydligt uppdrag att stötta skolgången och förebygga skolfrånvaro. Socialtjänsten måste få helt nya verktyg att agera tidigt. Och för barn i riskzonen finns ingen viktigare skyddsfaktor än en fungerande skolgång där skolan erbjuder en trygg miljö och där varje barn får de kunskaper som behövs.