Vi tror att varje människa mår bäst av att själv välja hur man vill leva sitt liv. Det gäller även när man blir äldre, är sjuk eller har en funktionsvariation. Man ska kunna välja boende, omsorg, vård och service. Även möjligheten att avstå att välja ska finnas.

Om tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera.

Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

De digitala hjälpmedlen utvecklas i raketfart. Det tycker vi är bra. Vi vill satsa mer på digitala hjälpmedel som ökar individens frihet och självständighet och som underlättar för personalen. Kan vi frigöra tid från personalen innebär det mer tid för socialt umgänge.

Få tycker om att äta i ensamhet. För många innebär det en näringsfattig smörgås till middag istället för ett varmt mål mat. Vi vill införa “måltidsvänner” i äldreomsorgen, både för att uppmuntra ett hälsosamt näringsintag och för att ge de äldre ett socialt möte i vardagen.

Drygt 1,3 miljoner svenskar vårdar en närstående. Vi vet att det kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Därför vill vi att varje person som vårdar en närstående ska få det stöd som den enskilde individen behöver.

 

Liberalernas förslag

 • Öka valfriheten genom fler variationer av boendeformer och utförare av omsorg, vård och service.
 • Kompetensen finns i frontlinjen. Öka personalens inflytande över omsorgen, vården och servicen.
 • Öka de äldres och personalens inflytande genom att införa intraprenader i äldreomsorgen.
 • Satsa mer på tidiga och förebyggande åtgärder för att motverka psykisk och fysisk ohälsa.
 • Satsa mer på digitala hjälpmedel som ökar individens frihet och självständighet.
 • Satsa mer på digitala hjälpmedel som underlättar för personalen.
 • Anhöriga är guld värda och de ska få det stöd de behöver.
 • Inför “måltidsvänner” i äldreomsorgen.
 • Höj kvaliteten i demensvården.
 • Krav på motprestation från den som får försörjningsstöd. Den som kan jobba ska erbjudas kompetenshöjande åtgärder som praktik. Det måste finnas tydliga vägar ut ur bidragsberoende.
 • Lagen om stöd och service (LSS) ska bevaras.
 • Fler vårdcentraler i Lerums kommun.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.