Se alla

Vuxenutbildning

Kunskap hela livet

Lerum behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Liberalerna vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av kvalitet.

Varje människa ska erbjudas möjligheten att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Här har vuxenutbildningen en viktig roll. Någon behöver förbättra sina grundkunskaper, någon annan specialisera sig inom ett yrke och en tredje förbereda sig för högskolestudier. Allt ska vara möjligt inom vuxenutbildningen.