Se alla

Vuxenutbildning

Kunskap hela livet

Lerum behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Liberalerna vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av kvalitet.

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper och på så sätt få fler nya chanser i livet.

Någon behöver förbättra sina grundkunskaper, någon annan specialisera sig inom ett yrke, en tredje förbereda sig för högskolestudier. De som kommit till Sverige i vuxen ålder ska ges en möjlighet till kunskap som öppnar upp för en högre utbildning, för ett arbete eller möjligheten att starta ett eget företag. Allt det här ska man kunna göra på vuxenutbildningen i Lerum.

 

Liberalernas förslag

  • Bygg ut Vuxenutbildningen i Lerum.
  • Starta fler utbildningar inom bristyrken.
  • Utveckla samarbetet med Lerums gymnasium.