Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Lerum är en fantastisk kommun. Här trivs människor och här finns framtidstro. Tillväxten är hög och det byggs nya bostäder, skolor, förskolor och idrottsanläggningar, och det startas nya företag. Men det betyder inte att det saknas utmaningar. Precis som i andra kommuner finns problem att lösa. Vi är Lerums liberala parti. Med kompetens och erfarenhet är vi rustade för att möta utmaningar och problem. I skolan och äldreomsorgen, med klimatet och miljön.

För Liberalerna kommer skolan först. Inget är viktigare än utbildning när det gäller barnens och ungdomarnas framtid, och därmed allas vår framtid. I Lerums kommun vill Liberalerna fortsätta satsningen på kunskap och kunskapsresultat och gå vidare med det systematiska skolutvecklingsarbete som pågår. För oss liberaler handlar inte politik om vad som lovas vart fjärde år utan om vad som görs varje dag, också i skolan och i klassrummen.Vi liberaler vill se en stark men balanserad tillväxt.

Vi välkomnar nya kommuninvånare men som kommun behöver vi mäkta med planeringen och finansiering av kommunens välfärdstjänster. Kommuninvånarna ska ha maximal nytta och glädje av de skattemedel de själva bidrar med. Det gäller så väl de välfärdstjänster som erbjuds som de stora ekonomiska investeringar som väntar kommande år. Skatteintäkterna ska räcka till mycket och de ska hanteras ansvarsfullt. Genom prioriteringar, planering och uppföljning möjliggör vi nödvändiga satsningar som förskolor, skolor och en modern infrastruktur. Liberalernas utgångspunkter är att välfärdstjänsterna ska utföras av dem som gör det bäst och att det är du som bestämmer över ditt eget liv.